Vincentius Vereniging Nijmegen is opgericht in 1849 en heropgericht in 2001. Ze ondersteunt alle Nijmegenaren die in nood verkeren, eenzaam of hulpbehoevend zijn waar ze kan; ongeacht leeftijd, religie of huidskleur.

De ondersteuning kan divers zijn.
Veelal organiseert Vincentius projecten waar deze aspecten niet meer gelden en soms kan er andere ondersteuning gegeven worden. De verzoeken wordt altijd door het bestuur in behandeling genomen.