Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht dit houdt in dat iedere instantie verplicht is om transparant te zijn over de persoonsgegevens die zij bezit.

In het geval van Vincentius Nijmegen geldt hierbij het volgende:
Vincentius Nijmegen verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Hulpverlening
– Inschrijving van cursisten
– Verzending van nieuwsbrieven

De gegevens worden verzameld door inschrijving van cursisten zelf, vrijwilligers en hulpverleners die adressen doorgeven om mee te doen aan bepaalde projecten. Het is voor ons noodzakelijk te weten waar pakketten en hulpverlening naartoe gaan om zo zorg te dragen dat dit niet dubbelop gebeurd. In het verleden werden bijvoorbeeld gezinnen door twee hulpverleners aangemeld, dit zorgt ervoor dat mensen dubbelop hulp krijgen wat ten koste kan gaan van een ander gezin dat wil Vincentius Nijmegen ten alle tijden voorkomen natuurlijk.

Ook wordt er samen met andere instanties gekeken naar de adressen zodat ook dat niet dubbelop gebeurd. Bijvoorbeeld rondom de kerstactie. Uiteraard wordt er uiterst zorgvuldig en discreet met deze gegevens omgegaan en worden deze niet onnodig gedeeld. De privacy van u staat hierin voorop. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden die niet in deze zelfde sector werkzaam zijn. Persoonsgegevens worden ook niet gedeeld met het buitenland of verkocht.

De persoonsgegevens die worden verzameld zijn namen, geboortedata, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, dieetvoorkeuren, allergie├źn en

Zonder adresgegevens kan er is sommige gevallen niet mee gedaan worden aan projecten. Simpelweg omdat de hulpverlening geverifieerd moet worden zoals eerder omschreven, om dubbele hulp te voorkomen. De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Dit houdt in dat de gegevens na de hulpverlening of tot uitschrijving worden bewaard.

U heeft altijd recht op inzage van uw eigen gegevens, dit kunt u opvragen door middel van een mail naar: info@vincentiusnijmegen.nl. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat er onnodig gegevens worden bewaard.