De Vincentius Vereniging Nijmegen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 2013 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI instelling. Een ANBI moet een aantal gegevens publiceren op internet:

Naam van de instelling: Vincentius Vereniging Nijmegen

RSIN/fiscaal nummer: RSIN 8143.88.061

Wilt u de activiteiten van de Vincentius Vereniging Nijmegen financieel ondersteunen? Dat kan door een gift over te maken naar de volgende rekening: NL59 RABO 0302 027 602 t.n.v. Vincentius Vereniging Nijmegen.

Deze entiteit is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan deze entiteit voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen (binnen de daarvoor geldende regels).

Doelstelling Vincentius Vereniging Nijmegen

Doelstelling

Financiëel jaarverslag

Winst & Verlies 2020 

Balans 2020

Jaarverslag 2021